Εγγραφές Νέων Μαθητών Α΄Τάξης και Επανεγγραφές Μαθητών Υπολοίπων Τάξεων Β΄ Και Γ΄Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 01/09/2023 μέχρι και την Παρασκευή 08/09/2023 και από ώρες 09:00 έως και 13:00, θα μπορούν να προσέρχονται οι κηδεμόνες των μαθητών για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη και την επανεγγραφή τους στις υπόλοιπες τάξεις Β΄ και Γ΄.

Οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμα κηδεμόνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, e-mail επικοινωνίας) καθώς και τη συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.