Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε πως κατά το φετινό έτος στο σχολείο μας θα λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία έχει ως στόχο την ολόπλευρη υποστήριξη και ενσωμάτωση των μαθητών / τριών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων και μαθητών, και ψυχολογικής υποστήριξης.

Η επιτροπή απαρτίζεται από την Ταουσάνη Αθανασία (Σχολική Κοινωνική Λειτουργό) και την κ Γαϊτάνου Χριστίνα (Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός)

Η επιτροπή θα λειτουργεί στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη 8:15 – 12:30. Οι συναντήσεις καθορίζονται συνήθως κατόπιν συνεννόησης.