Πολιτιστικά προγράμματα


Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής 13 Δεκεμβρίου 2022

Οργάνωση αποθήκης Σχολικών Βιβλίων 4-11-2022

Ανακύκλωση 3 Νοεμβρίου 2022

Εξωραϊσμός του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού Επισκοπής

στα πλαίσια του προγράμματος 'Με ένα κλικ, ανάδειξε το'

Πρεσβευτές/ Πρέσβειρες Αρχαίων Μνημείων

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας «Πρεσβευτές / Πρέσβειρες αρχαίων μνημείων».

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι μαθητές  μας  ξενάγησαν στις 18/4/2019 μαθητές του Γυμνασίου Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας.