Ωράριο λειτουργίας


1η ώρα 08:15 – 09:00

2η ώρα 09:10 – 09:55

3η ώρα 10:00 – 10:45

4η ώρα 10:55 – 11:35

5η ώρα 11:50 – 12:30

6η ώρα 12:40 – 13:20

7η ώρα 13:20 – 14:00