Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων


Τα μέλη του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2020-21, είναι οι:


Καραντώνη Ιορδάνα, Πρόεδρος

Κίτσου Αικατερίνη, Γραμματέας

Μαύρου Μαρία, Ταμίας

Σπυριδοπούλου Μαργαρίτα, Μέλος

Τσεχελίδου Όλγα, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Δομπούλα Θεοδώρα

Κερμανίδης Σωτήριος